Afdelingsmøder

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Grøndalsvænge. Alle større beslutninger træffes på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Afdelingsmøder holdes to gange årligt i september og maj.

Bestyrelsen sender indkaldelse ud via e-mail til alle beboere 14 dage før mødet. Referat sendes også ud pr. email.

Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Du kan læse referater fra tidligere møder på fællesdrevet. Hvis du ikke har adgang til fællesdrevet, så skriv en mail til bestyrelsen.