Fællesskuret

Fællesskuret indeholder de fælles redskaber beboerne har brug for til at udføre både blokvagter, arbejdsdage og øvrig vedligeholdelse/ renovation på Jordbærvej.

Skurgruppen sørger, at ting virker, at eventuelle reparationer, gen- og nyanskaffelser bliver lavet eller indkøbt. Udvalget har et budget fastsat af bestyrelsen, som bestemmer for hvad og hvor meget, der kan købes ind.

Der hænger en seddel på indersiden af døren i skuret, hvor skurudvalget opfordrer til at man skriver, hvis der er defekte ting i skuret. Udvalget følger op på listen løbende.

Hjælp med at holde orden i skuret efter brug af redskaberne. Skuret er lille og fungerer kun optimalt, hvis ting sættes ordentligt på plads og ting passes og vedligeholdes – dette er en fælles opgave for alle beboere.

Hvis du har glemt koden til skuret, så spørg en nabo.

Se hvem der er i skurudvalget