Blokvagt

Blokvagt
Varer én uge fra mandag til søndag og skifter mellem beboerne i samme blok. Med tjansen følger en spand, hvorpå arbejdsopgaverne står beskrevet. Man sender spanden videre til sin nabo efter endt vagt ved at stille den ved naboens hoveddør.

Arbejdsopgaverne er delvist årstidsbestemte:

Hele året: Feje og fjerne affald på stierne rundt om blokken – svalegangene i blok A og C.
Sommerhalvåret: Græsslåning af fælles grønne områder (Blok A og B deles om at slå fællesarealet ved blok B).
Efterår: Fjerne visne blade – og nedfalden frugt på p-pladserne.
Vinter: Snerydning ved skraldeskure og foran postkasser. Ifølge Københavns kommunes regler for snerydning, skal der være ryddet før kl. 7.00 på hverdage. I weekenden er det før kl. 8.00.
BEMÆRK: Det er meget vigtigt, at der ryddes sne før kl. 7.00 på hverdage ved skraldeskure – husk lågene – og foran postkasser, da der ellers ikke vil blive fjernet skrald og ikke afleveret post!
Blok A og Cs beboere skal også huske at snerydde på trapperne og på svalegangen.

Blokvagten skal naturligvis ikke stå på spring med kost og fejeblad under hvert nedfaldstruet blad, men må selv finde en rimelig kadence i sin rengøringsiver i den uge, hvor man har blokvagten.

Arbejdsplanen er under stadig udvikling og kan altid tages op til revision af beboere. Beboerne er forpligtiget til at udføre blokvagter og er selv ansvarlige for at holde styr på, hvornår de har vagt

Læs mere om dine opgaver som blokvagt og se hvornår din husstand har blokvagt i 2022 (PDF)