Om Jordbærvej

Jordbærvej 1-165 er Grøndalsvængeafdeling 1072-1 i Boligselskabet AKB København.

Formålet med denne hjemmeside er intern kommunikation mellem beboere på Jordbærvej.

Jordbærvej 1-165 er en AlmenBolig+ afdeling med 83 boliger under Boligselskabet AKB København. Det specielle ved AlmenBolig+ er, at der ikke er vicevært eller andre støttefunktioner knyttet til afdelingen. I stedet løser vi – beboerne – via det sociale fællesskab disse vedligeholdelses-opgaver. Den lave husleje sikres ved det fælles arbejde, som i tilgift er med til at skabe et godt sammenholdende nabofællesskab.

Da vi er en boligafdeling under AKB er vi underlagt de beboerdemokratiske spilleregler, der er beskrevet i AKBs vedtægter.

AKBs vedtægter udfærdiges og godkendes af repræsentantskabet. Dog skal vedtægterne opfylde de krav der er opstillet i Almenboliglovens §12

Opskrivning til en bolig på Jordbærvej foregår igennem KAB på www.kab-bolig.dk.

Læs mere om afdelingen og AlmenBolig+ på KABs hjemmeside

Har du spørgsmål til boligforeningen, kan du kontakte bestyrelsen.