Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen på Jordbærvej består af 7 medlemmer og 2-3 suppleanter. Medlemmerne er beboere, som vælges på et afdelingsmøde.

Medlemmer af bestyrelsen (maj 2021):
Per Evers, nr. 129. Valgt i 2019 for to år (forperson)
Anja Lindholm nr. 123. Valgt i 2019 for to år
Susanne Hagelberg nr. 87. Valgt ind i 2020 for et år
Henrik Gunnertoft Bojsen nr. 139. Valgt ind i 2020 for et år
Malthe Kouassi Bjerregaard nr. 97. Valgt ind i 2021 for et år
Lasse Cleveland nr. 49. Valgt ind i 2020 for to år
Eske Bentzen nr. 131. Valgt ind 2020 for to år.

Suppleanter (vælges for ét år)
Rie Donskov Grønbech nr. 29. Valgt i 2021 for et år

Hvad laver bestyrelsen?
Bestyrelsen varetager beboernes interesser og er kontaktled til boligorganisationen (AKB København) og administrationen (KAB). En af bestyrelsens hovedopgaver er at sørge for, at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat. Bestyrelsen mødes en gang om måneden.

To gange om året indkalder bestyrelsen til afdelingsmøder for alle beboere.

Derudover har bestyrelsen en række forskellige og varierende opgaver:

 • Udarbejder forslag til afdelingsmøder, fx budget.
 • Gennemgår årsberetningen på afdelingsmødet.
 • Godkender boligafdelingens årsregnskab.
 • Har kontakt til håndværkere vedr. skader på boliger.
 • Har kontakt til Kodumaja vedr. udbedring af fejl og mangler i boligerne.
 • Besvarer spørgsmål fra beboere via bestyrelsesmail.
 • Udsender nyhedsbreve og relevant information til beboere.
 • Sørger for at nye beboere bliver budt velkommen.
 • Har kontakt til de forskellige udvalg i afdelingen.
 • Organiserer strukturen for beboerenes arbejde i afdelingen.
 • Bakker op om sociale initiativer.

Kontakt
Bestyrelsen kan kontaktes på ab-groendalsvaenge@kab-bolig.dk.
Ved henvendelse, husk at skrive telefonnummer og husnummer, så fx håndværkere kan træffe jer.

Bestyrelsesmødereferater kan findes i tidligere udsendte e-mails.