Arbejdsgrupper

I maj 2016 blev det besluttet på et afdelingsmøde at omorganisere det fælles arbejde i foreningen. Det er obligatorisk at bidrage til det fælles arbejde jf. huslejereglerne for AlmenBolig+. Alle fik mulighed for at melde sig ind i netop den arbejdsgruppe, der passede husstanden.
De, der ikke meldte sig på en arbejdsgruppen blev automatisk tilmeldt renholdesgruppens vagtskema.

Ordningen blev evalueret på afdelingsmødet i maj 2018. der var enighed om, at ordningen fungerer godt og at vi derfor fortsætter med arbejdsgrupper.

Gruppeoversigten opdateres i forbindelse med afdelingsmødet, dvs to gange om året af administrationsgruppen.

Hvis du er i tvivl om hvilken arbejdsgruppe du er i, så kontakt bestyrelsen

Se oversigt over arbejdsgrupper (Google Doc)